Με ανακοίνωσή του ο δημοτικός συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου -έπειτα από την επιστολή του υπό σύσταση σώματος «Γονέων Δημοτικού Ωδείου Πάρου»– τοποθετείται για το θέμα του Δημοτικού Ωδείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ωδείου, οφείλουμε να γνωρίσουμε στους γονείς αλλά και σε όλο τον παριανό λαό τα γεγονότα και τη άποψη μας, όπως και να απαντήσουμε σχετικά με την παραπληροφόρηση που επιχειρείται για τη θέση μας.
Το θέμα της λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης (ΥΔ) στη Πάρο, είναι πρόβλημα προς επίλυση εδώ και τέσσερα τουλάχιστον χρόνια. Η δημοτική αρχή κατά την προσφιλή της μέθοδο μετέθετε διαρκώς την επίλυση του προβλήματος, μέχρις ότου «έφτασε ο κόμπος στο κτένι».
Η πρόθεση της ήταν η στέγαση της υπηρεσίας στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου. Η δική μας πρόταση για να αποφευχθεί αυτό, ήταν η μετεγκατάσταση της ΚΔΕΠΑΠ στο «κτίριο Περαντινού» και η στέγαση της ΥΔ στα γραφεία της ΚΔΕΠΑΠ. Η λύση που προτείναμε δεν έγινε αποδεκτή λόγω στατικής επάρκειας του χώρου, που δεν επέτρεπε την αφαίρεση των μεσοτοιχιών για τη διαρρύθμιση του σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
Η δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε ξανά με το θέμα παρά μόνο όταν το νομοθετικό πλαίσιο προέβλεπε ότι η ΥΔ αν δεν λειτουργήσει στο νησί θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γεγονός με πολύ αρνητικές συνέπειες για την Πάρο και τους κατοίκους της.
Ακόμα και τότε αναλάβαμε πρωτοβουλία για επικοινωνία της δημοτικής αρχής με ιδιοκτήτη ακινήτου που θα μπορούσε θα φιλοξενήσει όλη την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Ο δήμαρχος απέτρεψε αυτή την εξέλιξη προβάλλοντας το επιχείρημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της αναγκαιότητας της συνύπαρξης της Διεύθυνσης με την Τεχνική Υπηρεσία. Γεγονός που σήμερα δεν ισχύει μετά την πρόσληψη υπαλλήλων για την ΥΔ.
Τότε λοιπόν, και κάτω από το δίλλημα να χαθεί η ΥΔ από το νησί και παραπλανώντας το δημοτικό συμβούλιο ως προς τον χρόνο μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ωδείου και εγκατάστασης της ΥΔ στο κτίριο της Αγ. Άννας, απέσπασε τη σύμφωνη γνώμη μας για την μεταφορά.
Στη συνέχεια όταν αποκαλύφθηκε η αδυναμία μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ωδείου από την αρχή του τρέχοντος έτους λόγω σχετικής νομοθεσίας, η δημοτική αρχή έφερε θέμα προσωρινής στέγασης της ΥΔ στον Ξενώνα των Λευκών. Καταγγείλαμε την τακτική τους, την παραπλάνηση του δημοτικού συμβουλίου και απείχαμε της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ούτε την απόφαση τους αυτή δεν σεβάστηκαν και ετσιθελικά η ΥΔ κατέλαβε την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου!
Τακτική χωρίς αρχή και τέλος χωρίς φυσικά αυτό να είναι το πρώτο ή το τελευταίο.
Από τα γεγονότα αποδεικνύεται η προσπάθεια μας να παραμείνει το δημοτικό Ωδείο στο χώρο που το στεγάζει από δημιουργίας της Σχολής Μουσικής επί δημαρχίας Στ. Φραγκούλη.
Βέβαια το ζήτημα της υποβάθμισης τόσο του Δημοτικού Ωδείου όσο και του Εικαστικού Εργαστηρίου δεν έχει να κάνει μόνο με την μετεγκατάσταση του Ωδείου αλλά με την τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της ΚΔΕΠΑΠ, όπως προσπάθειας «φωτογραφικών» αποκλεισμών προσωπικού, εξαναγκασμό προσωπικού σε παραιτήσεις λόγω αδιαφορίας αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων κλπ. Όλα αυτά τα καταγγείλαμε, τα αντιπαλέψαμε και κάποια με την παρέμβαση μας τα αποτρέψαμε.
Στο δια ταύτα λοιπόν, είναι φανερό ότι για μας η θέση του Δημοτικού Ωδείου είναι στην Αγ. Άννα, χωρίς διαπραγμάτευση και επανεξέταση.
Για το λόγο αυτό πρόσφατα καταθέσαμε να έρθει ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο η «Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ελάχιστου εμβαδού 150 τ.μ.».
Η πρόθεση μας είναι να βρεθεί ακίνητο για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος συνολικά, όπως και για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.