Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 που έφερε το υπουργείο Εσωτερικών, καθιερώνονται υποχρεωτικές ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας, όπου η δημοτική αρχή ανά δίμηνο καλείται να αναφέρει τα πεπραγμένα της και να απανατά στις ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στον δήμο Πάρου η ειδική διά ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το πρώτο δίμηνο του 2024 έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως, καλούνται το αργότερο έως την Παρασκευή 22/3/2024 να αποστείλουν προς την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τα θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Επισημαίνεται επίσης ότι, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να θέσει έως ένα θέμα, ενώ στην ειδική αυτή συνεδρίαση μπορούν να συζητηθούν έως και δέκα θέματα που θα τεθούν από τους και επιπλέον έως δύο θέματα τα οποία θα τεθούν από τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Εφόσον τα προτεινόμενα θέματα υπερβαίνουν τον αριθμό που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 14:00 στο γραφείο της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση που υποβληθούν άνω των δύο θεμάτων από τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά τη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, ενώ διευκρινίζεται ακόμα ότι δε λαμβάνονται αποφάσεις.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets