Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2023 που αφορά επενδύσεις αγροτών, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους φακέλους τους μέχρι τις 16 Μαΐου.

Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των: 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας) και 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Σύμφωνα με την απόφαση η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 150.000 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός για μηχανολογική εξοπλισμό και φύτευση δέντρων θα φτάνει έως τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για τρακτέρ φτάνει στα 125.000 ευρώ.

Με τα σχέδια βελτίωσης παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για επενδύσεις μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν ενισχύεται επένδυση μεταξύ άλλων, για  μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες, ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, προκατασκευασμένοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας, κάθε είδους ομβροδεξαμενή, κ.α). Επίσης, ενισχύεται η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets