Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου Πάρου μετατέθηκε για την 1η Απριλίου 2026 (από τις 11 Ιουλίου 2025 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Παράλληλα δόθηκαν παρατάσεις και σε τμηματικές προθεσμίες και συγκεκριμένα της 1ης και 2ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 504 και 577 ημέρες αντίστοιχα που θα ολοκληρωθούν το 2025 (είναι παρατάσεις εντός της προθεσμίας του έργου).

Σημειώνεται ότι, οι λόγοι που δόθηκε η παράταση αυτή έχει να κάνει με την έλλειψη αδρανών υλικών για την κατασκευή των έργων.