Για την προσεχή Τετάρτη (31/1) και ώρα 19:00 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάδειξη Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
(Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση σχετικά με τους εργαζομένους της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Αειφόροι Νήσοι».
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στη Γ.Σ. του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛ. ΔΙΑΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΕΔΔΥΠΠΥ).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Χανιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας & Προστασίας).

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στο δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ).
(Εισηγητής: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Θεόδωρος Μπιζάς, Αντιδήμαρχος Τουρισμού).

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Θεόδωρος Μπιζάς, Αντιδήμαρχος Τουρισμού).

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού κι ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στα σχολικά Συμβούλια (Νόμο 4823/2021, άρθρο 107).
(Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χρήσης κελλιών Φραγκομονάστηρου για την ίδρυση νέου Βυζαντινού Μουσείου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή Μνημονίου Συνεργασίας Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ΧΧΧΙΙΙ, Ολυμπιακοί Αγώνες «Παρίσι 2024».
(Εισηγήτριες: Άννα Κάγκανη Κορτιάνου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού).

ΘΕΜΑ 12ο: Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 14ο: Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Πάρου.
(Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού).

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Πάρου.
(Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού).

ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση επιτροπής αδελφοποιήσεων Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 17ο: Επιτροπή περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (άρθρο 6 ΦΕΚ 138/Τ. Β΄/24- 02-05) Πάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 18ο: Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 19ο: Επιτροπή για επανασύνδεση καταναλωτών- παροχή ρεύματος που έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάρου και των αναπληρωτών τους στην Αναπτυξιακή Α.Ε. Κυκλάδων.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο του Ν. 445/1937.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 22ο: Λήξη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Νάουσας.
(Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων).

ΘΕΜΑ 23ο: Κοπή ξερών ή επικίνδυνων δέντρων.
(Εισηγητής: Χριστόδουλος Μαούνης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας).

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προελέγχου & ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας τους χορηγείται από τον Δήμο Πάρου.
(Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας).

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου «Μπλε Δήμων».
(Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.).

bluestarferries

goldenstarferries