Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, ανακοινώθηκαν οι νέες διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με έδρα την Σάμο.

Αναφορικά με το Νότιο Αιγαίο, διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει -από 13 Φεβρουαρίου- ο Αρχιπύραρχος Γεώργιος Βλόντζος, ο οποίος ήταν διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας.

bluestarferries

goldenstarferries