Βρέθηκε νοθευμένο «ελαιόλαδο έξτρα παρθένο Καλαμάτας»

190

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας γνωστοποιείται στους καταναλωτές ότι, κατόπιν δειγματοληψίας που πραγματοποίησε η υπηρεσία σε συνεργασία με την Χημική Υπηρεσία Σύρου, το δείγμα με τα στοιχεία «Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο Καλαμάτας» με την εμπορική ονομασία «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ» σε πλαστική συσκευασία των 5 λίτρων χωρίς να αναφέρεται από την ισχύουσα Νομοθεσία «η διεύθυνση του παρασκευαστή, ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο αριθμός παρτίδας καθώς και ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων», βρέθηκε σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους να είναι «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» με ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη.
Όπως σημειώνεται, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από την υπηρεσία οι σχετικοί έλεγχοι στην αγορά και συνίσταται στους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ως άνω ελαιόλαδο να μη το καταναλώσουν.

bluestarferries

goldenstarferries