Ξεκίνησε η περίοδος απογραφής αιγοπροβάτων και χοίρων

67

Η περίοδος διενέργειας και κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, ξεκίνησε και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Όπως σας είναι ήδη γνωστό οι κάτοχοι αιγοπροβάτων ή χοίρων έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τακτικά τα αντίστοιχα μητρώα των εκμεταλλεύσεων τους, για τις όποιες μεταβολές (γεννήσεις, πωλήσεις, αγορές, θανάτους, σφαγές κ.λ.π), του ζωικού τους κεφαλαίου. Επίσης έχουν υποχρέωση τα ζώα τους να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση (ηλεκτρονικού τύπου ενώτια) και απόθεμα ενωτίων στην εκμετάλλευση.
Η έναρξη της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και η έναρξη λειτουργίας των σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 2378/253484/8-10-2019 του ΥΠΑΑΤ.
Η απογραφή αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό κεφάλαιο αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.
Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου το αργότερο.
Σε ότι αφορά τους χοίρους από 1 έως 30 Δεκεμβρίου.
Η απογραφή μπορεί να γίνει με την προσέλευσή σας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Πάρου από 9:00 έως 13:00 τις εργάσιμες ημέρες.
Η κοινοποίηση της απογραφής  μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται.
Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει απογραφή δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρίτους ή προς σφαγή, δεν μπορούν να παραδώσουν γάλα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, να μεταβιβάσουν δικαιώματα και να τύχουν ενισχύσεων, και κινδυνεύουν να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014
».