ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Έντυπη Έκδοση 9ης -Τακτικής- Συνεδρίασης Δ.Σ.
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

3ο ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 139/2013 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πάρου που αφορά δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ΝΟΠ.

bluestarferries

goldenstarferries