Από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Ανάμεσα στις θέσεις είναι και μία (με σύμβαση 7 μηνών) με ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το Δεσποτικό του δήμου Αντιπάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: https://www.gov.gr/ (για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet).

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2103807686, 2103805538 και 2103805537 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00) ή μέσω e-mail στο: sox@culture.gr.