Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε η έγκριση των διαδικασιών για την αποκατάσταση του γεφυριού στα Μάρμαρα Πάρου. Για την αποκατάσταση η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων εκπόνησε μελέτη ποσού 88.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η γέφυρα των Μαρμάρων επί της επαρχιακής οδού που συνδέει τα Μάρμαρα με την Μάρπησσα έχει υποστεί έντονες βλάβες, λόγω παλαιότητας και λόγω διαβρώσεων του οπλισμού και της σοβαρής ενανθράκωσης του σκυροδέματός της. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αποκατάσταση και η ανακατασκευή της στην ίδια θέση, ώστε να εναρμονίζεται στις σύγχρονες προδιαγραφές και να καθίσταται ασφαλή για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι στο γεφύρι είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και την άνοιξη του 2022 από την Περιφέρεια, ενώ από την πλευρά του ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ομόφωνη απόφαση της δρομολόγησης του συγκεκριμένου έργου.

bluestarferries

goldenstarferries