Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει τους ΟΤΑ, σχετικά με την έγκριση των προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

Οι δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών. Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων μονίμου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ξεκινά ολοκληρώνεται στις 18/1/2023.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά:

  • Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πρόσληψης
  • Η ενημέρωση κατάστασης θέσεων στο ψηφιακό οργανόγραμμα-ολοκλήρωση ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
  • Η υποβολή αιτημάτων: Διαδικασία-Στοιχεία αιτημάτων
  • Η αποστολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στο https://www.apografi.gov.gr, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων.