Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα funds, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Γεώργιος Μπέσκος. Όπως αναγράφεται στην προσφυγή, «από τα τέλη του έτους 2021, ορισμένα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Ελλάδας με αρκετές αποφάσεις τους έκριναν ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και οι πιστώσεις, στις οποίες έχει ανατεθεί με έγγραφες συμβάσεις η διαχείριση τέτοιων απαιτήσεων, δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά, ώστε να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων για λογαριασμό των εταιρειών ειδικού σκοπού».
Ωστόσο, όπως σημειώνουν -σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikastiko.gr- «άλλα δικαστήρια της ουσίας της Ελλάδας έκριναν το αντίθετο. Όμοια διχογνωμία παρατηρήθηκε και σε αποφάσεις Τμημάτων του Αρείου Πάγου. Με τη με αριθμό 1873/2022 απόφαση του Α2 Τμήματος του Αρείου Πάγου, που δημοσιεύθηκε στις 10.11.2022, παραπέμφθηκε ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας η υπόθεση».

Τι αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου

«Στις 10.11.2022 (την ίδια ημέρα με τη δημοσίευση της απόφασης του Α2 Τμήματος) δημοσιεύθηκε η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδα. Στη σελίδα 91 της συγκεκριμένης έκθεσης αναγράφονται επί λέξει τα εξής: «Η ικανότητα των εν λόγω εταιριών να διαχειριστούν τα δάνεια για λογαριασμό των εταιρειών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και των πιστωτικών ιδρυμάτων δυσχεραίνεται από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου 822/2022 και τις σχετικές εφετειακές αποφάσεις αναφορικά με τη νομιμοποίησή τους να προβούν σε δικαστικές ενέργειες και κυρίως να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αναμένεται να διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των παραπάνω περιορισμών.
Με τη συγκεκριμένη αναφορά στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος προεξοφλούνταν ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα έκρινε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις νομιμοποιούνται να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις, η διαχείριση των οποίων τους ανατίθεται με έγγραφη σύμβαση, αδιάφορα από το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση των απαιτήσεων.
Υπό τις συνθήκες αυτές δημιουργείται δικαιολογημένη υποψία σχετικά με την αντικειμενική αμεροληψία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με δεδομένο ότι: α) η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, προεξοφλούσε την έκβαση της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση, β) τα δημοσιεύματα των εφημερίδων σύμφωνα με τα οποία φερόταν να έχει διαρρεύσει η εισήγηση, η οποία ήταν θετική υπέρ των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δημιουργούσαν την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση.
Αμφότερα, τα στοιχεία αυτά θίγουν την αντικειμενική αμεροληψία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς βάλλεται η αξιοπιστία που πρέπει να εμπνέουν τα δικαστήρια σε μία δημοκρατική κοινωνία, ιδίως σε μία τόσο σημαντική υπόθεση η οποία αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες στην Ελλάδα
».

«Θεσμική μας η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης»

«Κατατέθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα funds λόγω της παραβίασης δικαιωμάτων που άπτονται του άρθρου 6 παρ 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου. Ταυτόχρονα την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε καταθέσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής κατάθεσης που διέταξε η αντεισαγγελέας EΦΕΤΩΝ Αθηνών για παραβίαση δικαστικού απορρήτου κατά άρθρο 251 ΠΚ. Η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στο ανώτατο επίπεδο αυτής είναι θεσμική μας υποχρέωση και θα δώσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα μας σεβόμενοι το θεσμικό μας ρόλο και την κοινωνία που υπηρετούμε», επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου.

bluestarferries

goldenstarferries