Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, αφουγκραζόμενο τη μεγάλη αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό, η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και πολλά σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας, απηύθυνε με επιστολή του κάλεσμα προς τους λογιστές και τους συλλόγους – φορείς μέλη του, που εκπροσωπούν την επιχειρηματική κοινότητα των Κυκλάδων, με στόχο να αναδειχθούν σε όλο τους το εύρος τα ζητήματα που σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:
1. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ευρύτερα εργασιακά – ασφαλιστικά θέματα στις Κυκλάδες.
2. Προσδιορισμός θεμάτων σχετικά με τη διασύνδεση ΡΟS – ταμειακών μηχανών.

Τόσο οι λογιστές που διαχειρίζονται τα παραπάνω θέματα, όσο και τα μέλη των συλλόγων – φορέων που επηρεάζονται άμεσα, καλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους το αργότερο έως την Δευτέρα 11 Μαρτίου αναφορικά με τα ζητήματα που κρίνουν πως χρήζουν καλύτερης ενημέρωσης καθώς και τα καταγεγραμμένα προβλήματα με στόχευση στις ιδιαιτερότητες των Κυκλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Κυκλάδων δρομολογεί συνάντηση με την επί σειρά ετών γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Στρατινάκη, προκειμένου να γίνει διεξοδική συζήτηση ανά κλάδο για όλα τα θέματα που αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τα ευρύτερα εργασιακά – ασφαλιστικά θέματα. Επίσης, δρομολογείται συνάντηση με τον γενικό γραμματέα ή άλλο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ώστε να τεθούν προς συζήτηση όλα τα ζητήματα που θα καταγραφούν και να εξεταστούν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σχετικά και με το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets