Από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2023-2024» και οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του), το αργότερο μέχρι τις 20/11/2023.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
1. Εκρίζωση-αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη θέση.
2. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κλπ.).
3. Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου σύμφωνα με τις ισχύουσες ΥΑ.
β) Είναι καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
γ) Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση.
δ) Έχει υποβληθεί γι’ αυτές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης της αίτησης.
ε) Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στην Παρέμβαση καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου, στο τηλ.: 2285361464.