Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στη δημιουργία Αγροτικού Τμήματος, βάσει του οποίου μπορούν να εγγραφούν όσοι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα ασκούν εμπορική δραστηριότητα και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ.

Η περιοχή των Κυκλάδων διαθέτει αξιόλογη αγροτική παραγωγή, η οποία συμβάλλει στην τοπική οικονομία, αλλά και μοναδικά σε ποιότητα τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική κρίση και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τα υψηλά κόστη παραγωγής και η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με τη μοναδική γεωμορφολογία και την ποικιλομορφία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της παροχής οργανωμένων υποδομών υποστήριξης, καθώς και μέσω του σχεδιασμού και της προώθησης πρακτικών που ευνοούν τον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, μπορεί να προσφέρει σε όσα μέλη εγγραφούν στο Αγροτικό Τμήμα τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να προωθήσουν τα αιτήματά τους προς την πολιτεία, αλλά και να αξιοποιήσουν τις διάφορες υπηρεσίες και ευκαιρίες που προσφέρονται (π.χ. χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης).

Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο Αγροτικό Τμήμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να προσκομίσουν προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ όπου φαίνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης (κύριοι και δευτερεύοντες).

Η αίτηση με τα συνημμένα, μπορεί να σταλεί στο email: info@cycladescc.gr μέχρι 15/05/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2281082346 (εσωτ. 104) με την κ. Έλενα Δημακοπούλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.