Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το έργο της συλλογής στατιστικών στοιχείων των ερευνών που διενεργεί να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους:
α) Στo Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για έρευνες σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και στην ετήσια Γεωργική Ερευνα (ΕΓΕ) για την περίοδο έως και Απρίλιο 2024.
β) Στο υπο-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023, για την περίοδο Δεκεμβρίου 2023-Φεβρουαρίου 2024.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ και στο υπο-Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου (ώρα 24:00) τ.έ. στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αιτήσεις Ιδιωτών Συνεργατών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την επίσημη ανακοίνωση και τις αναλυτικές προσκλήσεις, οι οποίες περιέχουν σημαντικές επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers.

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων, στα τηλέφωνα 2281085134, 2281082332, καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο δελτίο Τύπου 2131353035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.