Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου προγραμματίζεται για την Πέμπτη 10 Αυγούστου και ώρα 19:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου μετά από αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευση αφαιρεθέντων αντικειμένων από συνεργείο του Δήμου, λόγω μη συμμόρφωσης άρσης αντικειμένων αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί επιβολής προστίμων παράβασης κανονισμού καθαριότητας – συζήτηση ενστάσεων.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Περαιτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά και την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σχετικά με την αυθαίρετη κατάληψη παραλιών ή την καθ’ υπέρβαση κατάληψη των σχετικών συμφωνητικών.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 6ο: Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ελάχιστου εμβαδού 150 τ.μ.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 7ο: Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου ή γειτονικών ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου Πάρου λόγω αναγκαιότητας μεταστέγασης των υπηρεσιών του την περίοδο υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης του Δημαρχείου, συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. τουλάχιστον.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου-των προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημοτικών κλπ. υπαλλήλων βάσει του νόμου 4483/2017 άρθρο 32.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 9ο: Διαπίστωση αδυναμίας στελέχωσης της Οργανικής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πάρου και απόφαση επί της διαδικασίας ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΣ 86218/15.12.20022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος β) και του ν. 4795/2021.
(Εισηγητής: Λεμονής Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου).

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 183645), Τμήμα 1 (ομάδα Α’) Προμήθεια Σταθερών Υ/Η & Τμήμα 3 (Ομάδα Γ’) Προμήθεια εκτυπωτών».
(Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση σύμβασης λόγω αναπροσαρμογή τιμήματος της παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΟΜΑΔΑ Α’ «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023».
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ για παραχώρηση άδειας εκφόρτωσης αδρανών υλικών από το λιμάνι Παροικίας Πάρου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 14ο: Συμμετοχή Δήμου Πάρου στο 15ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές».
(Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Πάρου ως πολυσύχναστων για το έτος 2024.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).