Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή», τα Λύκεια που επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη Βουλή των Εφήβων στέλνοντας αίτηση έως τις 23 Οκτωβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia (με κοινό κωδικό για όλα τα σχολεία: 2024).

Για το σχολικό έτος 2023-2024 κεντρική θεματική του προγράμματος είναι: «Το + που διαμορφώνει τον κόσμο – #Συμμετέχουμε #Συνδιαλεγόμαστε #Συμπράττουμε». Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο συνημμένο έγγραφο: http://dipe.kyk.sch.gr/wp-content/uploads/2023/10/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-00924.pdf.