Για την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Νάουσας, στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης (ωραρίου) χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός και εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 2ο: Πρόταση αξιοποίησης Δημοτικού Ακινήτου στη Θέση «ΠΙΠΕΡΙ» Κοινότητας Νάουσας.

Θέμα 3ο: Αίτημα Romain Luret.

Θέμα 4ο: Η άσχημη κατάσταση και αντιμετώπιση των σκουπιδιών εντός οικισμού Νάουσας και των περιοχών εκτός Νάουσας.

Θέμα 5ο: Πρόταση για απαγόρευση παρκαρίσματος στο Λιμάνι της Νάουσας.

bluestarferries

goldenstarferries