Τακτική συνεδρίαση για την τιμολογιακή πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2024 έχει προγραμματίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πάρου, την προσεχή Παρασκευή (17/11) και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. του έτους 2024.
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. του έτους 2024.
Θέμα 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. του οικονομικού έτους 2024.