Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την προσεχή Παρασκευή (27/10) και ώρα 10:30 π.μ. το συμβούλιο της Κοινότητας Πάρου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση των διαγραμμίσεων πεζών στην Κοινότητα Πάρου.

Θέμα 2ο: Πρόταση στάθμευσης για την παραλαβή των μαθητών κατά την ώρα λήξης των σχολικών μαθημάτων.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση έγκρισης Χωροταξικής Μελέτης Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης (ωραρίου) χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.

Θέμα 5ο: Ανάγκη για δημιουργία επιπλέον σχολικών αιθουσών στο 2ο Δ.Σ. Παροικίας.

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση της Κοινότητας Πάρου για ονοματοδοσία οδού.

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για τη διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Παροικία.