Για την Τετάρτη (6/9) και ώρα 19:30 έχει προγραμματιστεί η τελευταία προεκλογική τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει και αυτό για τον τρόπο κάλυψης των πάγιων αναγκών του δήμου Πάρου για παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, περίθαλψης και φιλοξενίας προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που εισηγείται ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Ροκονίδας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑ 1ο: Τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου μετά από αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου A’ τριμήνου οικ. έτους 2023.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Β’ τριμήνου οικ. έτους 2023.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος ΔΛΤ).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος ΔΛΤ).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2023 απόφαση της ΔΕΥΑΠ σχετικά με «σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου μετά προσαρτήματος και προσθέτων πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ‘’Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρία’’, για την κατασκευή Φ/Β σταθμού».
(Εισηγητής: Πούλιος Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ).

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση Ιστορικού Αρχείου Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων του 6ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τον βέλτιστο τρόπο κάλυψης των πάγιων αναγκών του Δήμου Πάρου για παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, περίθαλψης και φιλοξενίας προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς αλλά και των συναφών υποχρεώσεων του Δήμου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4830/2021.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ονοματοδοσίας οδού της Κοινότητας Πάρου προς τιμή του συμπατριώτη μας, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Σταύρου Αλιπράντη του Ιωάννη.
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χρήσης κελιών Φραγκομονάστηρου για την ίδρυση νέου Βυζαντινού Μουσείου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων σε Κοινότητες του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 14ο: Εγκατάσταση και λειτουργία μόνιμης έδρας της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου (MTF) στη Πάρο.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων πολιτών για αποκατάσταση της σύνδεσης της οδού Παροικίας – Αγίου Φωκά και της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στην παραλία Μαρτσέλο δια της διάνοιξης του καταπατηθέντος τελευταίου προς την παραλία τμήματος της υπάρχουσας παλαιάς οδού.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων συλλόγων για την παραχώρηση δημοτικού χώρου τεχνών στη θέση «Παλαιά Αγορά» Παροικίας για την στέγαση των δραστηριοτήτων τους.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση της αιγίδας του Δήμου Πάρου για τη συνδιοργάνωση με την UNESCO του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πάρου.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παραχώρηση χώρου για την λειτουργία ψυχαγωγικής δραστηριότητας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, προσωρινής διάρκειας, στον χώρο πίσω από τον ΝΟΠ της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 19ο: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή πλησίον της Αγίας Μαρίνας στα Μάρμαρα της Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή Γηπέδου Μάρπησσας».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.) 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απόφασης υλοποίησης υποέργου «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου» και παράταση διάρκειας πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής οχήματος του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ωρών χρήσης Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς για την περίοδο 2023-2024.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).