Συνεδριάζει την Παρασκευή (24/2) το Δ.Λ.Τ. Πάρου-Αντιπάρου

67

Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσουν, την Παρασκευή (24/2) και ώρα 10:00, τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1o: Έγκριση 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μόλου λιμένα Αντιπάρου» και κατακύρωση αυτού.

Θέμα 2o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή μετόπης κεντρικής προβλήτας λιμένος Παροικίας» και κατακύρωση αυτού.

Θέμα 3o: Απόφαση για παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση εκδοτηρίου εισιτηρίων εντός ΧΖΛ Πούντας Πάρου.