Για αύριο Τρίτη (14/3) και ώρα 7.30 μ.μ. έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2023 κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεση Πεπραγμένων οικον. χρήσης 2019 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
(Εισηγητής: Καλπάκογλου Ιωσήφ, υπάλληλος Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2021 έως 31-12-2021 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α.
(Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και ειδικού απολογισμού του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.
(Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Συλλόγου).

ΘΕΜΑ 7ο: Δημιουργία Κ.Ε.Π. Υγείας στο Δήμο Πάρου.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Ίδρυση Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) στην Πάρο ως Τμήμα του ΔΙΕΚ Σύρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους στο παρκινγκ 2 Παροικίας (Ανάργυρου).
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του κάτω ορόφου του πρώην ξενώνα Νάουσας.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 11ο: Διάνοιξη Χάνδακος σε δρόμο στην θέση Νάουσα Πάρου κατόπιν αιτήματος του κ. Allko Ilirjan.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 13ο: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος».
(Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets