Σε μια εποχή που η ποιότητα και η υψηλή διατροφική αξία των τοπικά παραγόμενων προϊόντων -και δη των κυκλαδικών- είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, η ανάγκη να αναδειχθούν και να προωθηθούν μέσω συνεργειών είναι περισσότερο χρήσιμη από ποτέ.

Έτσι, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης τριών ήδη κύκλων αξιολόγησης για τη δημιουργία μητρώου προϊόντων από παραγωγούς των Κυκλάδων που προτείνονται από το δίκτυο «Aegean Cuisine» ως «Aegean Cuisine Recommended Products», το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης και καλεί τους επιχειρηματίες των 24 νησιών του νομού που παράγουν και τυποποιούν τοπικά προϊόντα χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες να συμπληρώσουν και να στείλουν τη σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι, αποτέλεσμα των τριών προηγούμενων κύκλων αξιολόγησης είναι αυτή τη στιγμή το Μητρώο Προϊόντων που φέρουν το σήμα των «Aegean Cuisine Recommended» να αποτελείται από 387 προϊόντα 81 παραγωγών που καλύπτουν 26 κατηγορίες, ενισχύοντας τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την εστίαση και αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη γαστρονομία των νησιών.

Για να ενταχθεί ένα κυκλαδίτικο προϊόν στο δίκτυο «Aegean Cuisine» θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

  1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο.
  2. Η μονάδα παραγωγής/τυποποίησης του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο Νομό Κυκλάδων.
  3. Θα πρέπει να είναι σε ισχύ η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής.
  4. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από τις Κυκλάδες ή από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, στο μέτρο του δυνατού.
  5. Θα πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με βάση παραδοσιακές συνταγές των Κυκλάδων ή με καινοτόμες συνταγές αρκεί να αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και την αποστολή δείγματος προϊόντων έχει οριστεί η Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.e-kyklades.gr/articles/Aegean_Cuisine ή να επικοινωνούν με την υπεύθυνη επικοινωνίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Στεφανία Παπακώστα, στο τηλέφωνο 22810-82346 (εσωτ. 140) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση spapakosta@cycladescc.gr.