Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν την Πάρου και την Αντίπαρο έχουν αυξηθεί και από τις 21 Ιουνίου έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Από Αντίπαρο προς Πούντα:

06:15 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:30 – 23:15 – 00:15 – 01:15.

Από Πούντα προς Αντίπαρο:

06:30 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:45 – 23:30  00:30 – 01:30.

Από Αντίπαρο προς Παροικιά:

09:15 – 09:45 – 10:45 – 13:00 – 15:00 – 18:00.

Από Παροικιά προς Αντίπαρο:

10:05 – 11:05 – 12:00 – 14:00 – 15:30 – 18:30.

bluestarferries

goldenstarferries