Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή (17/2) και ώρα 7.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ λόγω βεβαίωσης σε άλλο ΑΦΜ.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και ποσού αποζημίωσης των μελών συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου, για το έτος  2023.
(Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 3500 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάννης Δέτης της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου για χρήση καρνάγιου.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 4ο: Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 4000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάννης Δέτης της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου για χρήση καρνάγιου.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης επί της από 24-02-1982 διαθήκης περί αποδοχής ή μη κληρονομιάς ακινήτου.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την παράταση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στη περιοχή «Αγορά» Παροικίας της Κοινότητας Πάρου.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 7ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητας) έτους 2023.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2017.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για το σημείο τοποθέτησης αυτοκινούμενου μηχανισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κάπαρη Μαρίας για απομάκρυνση πέργκολας από το κατάστημά της στην Κοινότητα Νάουσας.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 11ο: Διάνοιξη Χάνδακος σε δρόμο στην περιοχή «Αγκαιριά» στο παλιό αεροδρόμιο για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κατόπιν αιτήματος του κ. Roci Fatos.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση για εκ νέου άδεια τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Αϊ Γιάννη Δέτη Νάουσας Πάρου από την εταιρία «Η. ΓΑΒΑΛΑ – Ι. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΟΕ» για πρόσδεση σκαφών.
(Εισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ).

ΘΕΜΑ 13ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών  με τίτλο «παροχή υπηρεσιών για την εκκένωση βόθρων και την απόφραξη αποχετευτικών δικτύων δημοτικών κτιρίων Δήμου Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).