Υπάρχουν τομείς και νομικά πρόσωπα στο Δήμο Πάρου, αλλά και σε κάθε Δήμο, που οποιοσδήποτε από τους αιρετούς και να ηγείτο, ένα συγκεκριμένο έργο, αρκετά σημαντικό, θα παραγόταν από τους εργαζομένους.
Που χρειάζονται λοιπόν ο δήμαρχος, ο πρόεδρος, οι σύμβουλοι και οι «λοιποί»; Μα για να λειτουργήσει η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα που παρ’ όλα τα μειονεκτήματα του, οι περισσότεροι θεωρούμε ως καλύτερο.

Ο λαός εκλέγει, ανάμεσα σε εκείνους που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, τους εκπροσώπους του για ένα χρονικό διάστημα, με τα δικά του κριτήρια, δημιουργώντας έτσι το είδωλο του στον καθρέφτη. Σε αυτό το είδωλο αναθέτει με την υπογραφή του, δηλαδή την ψήφο του, εξουσίες και ευθύνες. Το πώς διαχειρίζεται αυτή την εξουσιοδότηση ο κάθε αιρετός, με δημιουργικό ή παρασιτικό τρόπο, αποδεικνύεται από τις πράξεις του.

Επανερχόμαστε λοιπόν για να δούμε τι ρόλο πρέπει να παίζουν ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο. Τα συνήθη είναι όσα έχουν σχέση με το μέλλον ενός τόπου, την πορεία για μια ανάπτυξη βιώσιμη, τα έργα υποδομών και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά από ένα στρατηγικό σχεδιασμό και όσα έχουν σχέση με τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Υπάρχουν όμως και εξίσου σημαντικά πράγματα, αν όχι σημαντικότερα, όπως είναι η κοινωνική συνοχή και η δημιουργία θεσμών (ακόμη και άτυπων) συμμετοχής του πολίτη στην διαδικασία των αποφάσεων.
Όπως για παράδειγμα «δημοτικό συμβούλιο νέων».
Όπως για παράδειγμα λαϊκές συνελεύσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο και σε κάθε διαμέρισμα.
Όπως για παράδειγμα (τώρα που καταργούνται οι σχολικές επιτροπές) δημιουργία σχολικών επιτροπών με τους μαθητές , τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Αυτό λέγεται ενίσχυση της Δημοκρατίας. Αυτές και πολλές άλλες είναι οι υποχρεώσεις των αιρετών. Οι αιρετοί πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να υποβάλλουν προτάσεις και κατόπιν οι διάφορες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν την υλοποίηση τους.

Νομίζετε ότι αυτά τηρούνται; Ρητορικό το ερώτημα. Απαντιέται εσωτερικά από τον καθένα μας την ημέρα των εκλογών και «μεταφράζεται» σε επιδοκιμασία η αποδοκιμασία στην κάλπη. Η μήπως όχι;
Μήπως δηλαδή, άλλα είναι τελικά τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων μας;

Αθανάσιος Μαρινόπουλος