Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Μάιο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/5, 2/5, 14/5, 15/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/5, 14/5, 16/5, 20/5, 21/5, 22/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων στις 1/5 θα λειτουργήσει έως τις 11:00 διότι μετά ο γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
1/5, 21/5, 24/5, 28/5, 31/5.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
21/5 (Κώστος 8:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
1/5 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).