Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Ιανουάριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
4/1/, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1, 17/1, 31/1.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
4/1, 11/1, 13/1, 17/1, 18/1, 25/1.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
9/1, 16/1, 30/1.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
10/1 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
12/1 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

* Σημειώνεται, ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλαχτεί το πρόγραμμα, ανάλογα με τις παρατάσεις ή μη, των αγροτικών ιατρών.

bluestarferries

goldenstarferries