Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Ιούλιο.

ΝΑΟΥΣΑ:
3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 18/7, 19/7, 25/7, 26/7, 27/7.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
6/7, 12/7, 18/7 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
6/7, 12/7, 18/7 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets