Το πρόγραμμα των Περιφερειακών Ιατρείων Πάρου για τον Δεκέμβριο

8

Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Δεκέμβριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/12, 2/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 19/12, 21/12, 27/12, 28/12. 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/12, 2/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 19/12, 20/12, 27/12, 30/12.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
2/12, 6/12, 7/12, 9/12, 12/12, 13/12, 29/12.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
5/12 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
7/12 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

* Σημειώνεται, ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλαχτεί το πρόγραμμα, ανάλογα με τις παρατάσεις ή μη, των αγροτικών ιατρών.

bluestarferries

goldenstarferries