Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Με δημόσια πρόσκλησή του ο δήμος Πάρου, γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.
Όσοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων και κατά συνέπεια παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου, μπροστά από το κατάστημά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τον δήμο Πάρου μέχρι τις 31 Μαΐου, στα email: e.tzanakopoulou@paros.gr (Γραφείο Εσόδων) ή protokolo@paros.gr (Γραφείο Πρωτοκόλλου), για τον περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, την καταβολή του ανάλογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της σχετικής άδειας παραχώρησης του χώρου.

Πέραν της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης η χρήση θα θεωρείται ως αυθαίρετη και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Αιτήματα παραχώρησης δεν θα γίνονται δεκτά μετά την έλευση της παραπάνω προθεσμίας, πλην ορισμένων αιτιολογημένων εξαιρέσεων, όπως π.χ. τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν καταστήματα των οποίων η άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδόθηκε μετά τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Στην αίτηση αναγράφονται:
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης.
β) Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού (άρθρο 16, παρ. 4, Ν. 3254/04).

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρο πεζοδρομίου από τον δήμο είναι:
α) Η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 Ν. 3463/2006).
β) Η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος» ή «Γνωμοδότηση λειτουργίας καταστήματος», για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι η μερική καταβολή του οφειλόμενου τέλους, δεν νομιμοποιεί τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και κατά συνέπεια το πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται επί του συνολικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img