Νέες αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για 22 δήμους, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος II» και της πρόσκλησης ΧΙΙ που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Μεταξύ των δήμων που χρηματοδοτούνται είναι και οι δύο της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Ειδικότερα, ο δήμος Πάρου θα λάβει 294.386,66 ευρώ (με 21.000 ευρώ συμμετοχή του δήμου) για προμήθεια εξοπλισμού – οχήματος και δαπάνες – υπηρεσίες στείρωσης, ενώ ο δήμος Αντιπάρου θα λάβει 10.000 ευρώ για κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ