Με ψήφισμά του, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του για την κατάργηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Γενικό Λύκειο και ζητά την επαναφορά τους:

«Ο εξοστρακισμός της Τέχνης και των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου αφαιρεί από τον έφηβο τη δυνατότητα έκφρασης, χαράς, εκτόνωσης και δημιουργίας.
Δεν πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε ότι το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο ανήκουν στα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν, ως μαθήματα επιλογής, στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων για τους μαθητές που θα εξεταστούν σε αυτά. Το επιχείρημα της πολιτείας ότι οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν τα μαθήματα αυτά στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας έχει πέσει στο κενό λόγω της καθυστερημένης έναρξης διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων, αλλά και λόγω της αδυναμίας των μαθητών να τα παρακολουθήσουν, καθώς διδάσκονται σε συγκεκριμένα σχολεία, συχνά πολύ μακριά από την κατοικία των μαθητών.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου είναι δίπλα στην Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων και ελπίζει ότι η Πολιτεία θα επαναφέρει άμεσα τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Γενικό Λύκειο
».

bluestarferries

goldenstarferries