Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου» η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, την έλλειψη προσωπικού, καθώς και για τις κινήσεις του υπουργείου.

Κυρία Κεφαλογιάννη, σχετικά με αναφορές που γίνονται κατά καιρούς, μεταξύ αυτών είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστών. Τελικά, προτιμούμε τους λίγους και καλούς ή τους πολλούς και όλων των επιπέδων τουρίστες;

Ο.Κ.: «Επιδίωξή μας είναι ασφαλώς η μεγιστοποίηση των ωφελειών από την τουριστική δραστηριότητα, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και την εθνική οικονομία, με όρους όμως προστασίας και βιωσιμότητας. Στοχεύουμε στην ποιοτική ανάπτυξη και όχι μόνο στην ποσοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Βεβαίως, η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μπορούν να προσελκύουν περισσότερους ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης. Η ειδική στόχευση σε αυτό το κοινό, τόσο από παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες αγορές, είναι άλλωστε μία από τις προτεραιότητές μας, μέσα από συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και συνεργασία με φορείς και ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού.
Στο Υπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε παράλληλα για τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε μία ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη ανά την επικράτεια, και σε ένα τουριστικό προϊόν που θα απευθύνεται σε μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής ζήτησης.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προωθούμε πολιτικές που θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό της τουριστικής μας προσφοράς, στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και στην ανάδειξη λιγότερων γνωστών προορισμών και εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας.
Με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται έργα με τα οποία στοχεύουμε στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού. Έργα όπως η αναβάθμιση υποδομών σε χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, τουριστικούς λιμένες καταδυτικά αξιοθέατα, αλλά και έργο για την προώθηση του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού / οινοτουρισμού. Επιπλέον έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας για την ενίσχυση της πληροφόρησης των ταξιδιωτών, και την ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας, με στόχο τη διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό.
Τ
α έργα αυτά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, μπορούν να συμβάλουν στον καταμερισμό των επισκεπτών σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σε μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, αλλά και στην άμβλυνση της πίεσης σε ορισμένους προορισμούς και δραστηριότητες κατά τους μήνες τουριστικής αιχμής».

Ποιά είναι η γνώμη σας για την κατηγοριοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου τελευταία γίνεται πολύς λόγος;

Ο.Κ.: «Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλύματα, στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών λειτουργίας τους, αλλά και στην εναρμόνιση του συστήματος κατάταξής τους σε κατηγορίες, κατά τα πρότυπα κατάταξης που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς καλές πρακτικές.
Όσον αφορά τώρα τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, η πρόθεση της Κυβέρνησης για ρύθμιση του πλαισίου για τη δραστηριότητα αυτή, εκφράστηκε με τη θεσμοθέτηση της εφαρμογής και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, των φόρων και τελών που υφίστανται για τα υπόλοιπα καταλύματα, όπως του ΦΠΑ, του Τέλους Παρεπιδημούντων και του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση.
Σκοπός μας στο Υπουργείο Τουρισμού, είναι να υπάρξει διαφάνεια και πλαίσιο κανόνων. Η θέση μας για τήρηση της νομιμότητας και αυστηροποίηση των κυρώσεων σε όσους παρανομούν είναι δεδομένη. Είναι ξεκάθαρο ότι τα καταλύματα αυτά δεν μπορούν να λειτουργούν σε πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού προς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στο επόμενο διάστημα θα λάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να εξειδικευτεί το πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, στο επίπεδο θέσπισης ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
».

Καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, ποιοί είναι οι στόχοι που έχετε θέσει και ποιά η εκτίμησή σας, με βάση τα στοιχεία που διαθέτετε, τι να περιμένουμε; Ποιό θεωρείτε το ιδανικό τουριστικό μοντέλο, ώστε να περιέχει ένα βιώσιμο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισμό;

Ο.Κ.: «Διανύουμε μια περίοδο που τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2024 θα είναι μία ακόμα θετική χρονιά.
Το όραμά μας ωστόσο είναι ξεκάθαρο. Με πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, και αξιοποίηση, όπως σας ανέφερα, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, δημιουργούμε σήμερα τις συνθήκες για μία νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό, ώστε να συνθέσουμε ένα τουριστικό προϊόν-πρότυπο σε διεθνές επίπεδο.
Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στη διασφάλιση των συνθηκών, ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει να ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και στο μέλλον. Δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού και στοχεύουμε σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους με όρους αειφορίας.
Αποτελεί ασφαλώς προτεραιότητα η οικονομική ανάπτυξη, με παράλληλη όμως εξασφάλιση ευκαιριών για όλους, με γνώμονα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Βασική μας επιδίωξη είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών. Προωθούμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο για τη διαχείριση και προώθηση των προορισμών μας, που θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Στοχεύουμε στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών, και τη διασφάλιση ότι τα οφέλη του τουρισμού κατανέμονται δίκαια μεταξύ των μελών των τοπικών κοινωνιών. Στην προσφορά επίσης ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, συνυπολογίζουμε παραμέτρους όπως η ομαλή λειτουργία των τοπικών κοινωνιών αλλά και η αλληλεπίδρασή των κατοίκων με τους επισκέπτες
».

Και τη φετινή χρονιά φαίνεται πως υπάρχει μείζον πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, αλλά και παράλληλα εξειδικευμένου προσωπικού, που δημιουργεί «πονοκέφαλο» στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις ως προς αυτό;

Ο.Κ.: «Αναμφίβολα η έλλειψη προσωπικού είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές, αν όχι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στη περίοδο μετά την πανδημία. Επηρεάζει πέραν του κλάδου του τουρισμού, και μια σειρά άλλων οικονομικών κλάδων.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ελλείψεων σε διάφορες ειδικότητες, η εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον τουρισμό αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για το Υπουργείο Τουρισμού. Η ενίσχυση της κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο, είναι άλλωστε κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.
Μέσω λοιπόν ειδικής δράσης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται έργα  που στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling), καθώς επίσης και στην επανειδίκευση (reskilling) των εργαζομένων στον τουρισμό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα παρέχουν επαγγελματική θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση σε χιλιάδες ωφελούμενους, οι οποίοι είχαν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα του τουρισμού.
Είναι σημαντικό να αναφέρω, επίσης, την πρόσφατη μετονομασία των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίες θα αποκτήσουν έναν διευρυμένο ρόλο, σε ό,τι αφορά στην διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού.
Παράλληλα, λειτουργούν βεβαία σε διάφορες πόλεις της χώρας Τμήματα Μετεκπαίδευσης και προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους στον τουρισμό και πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις και δεν διαθέτουν τίτλους σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης
».

bluestarferries

goldenstarferries