Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για τρεις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

– Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «XCN INVESTISSEMENTS SAS GREEK BRANCH», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 10 αυτόνομων διαμερισμάτων / σουιτών, συνολικά 30 κλινών, στη θέση Κολώνας Παροικιάς του δήμου Πάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.616.867,75 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.274.589,40 ευρώ.

– Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «LZM INVESTMENTS», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 δωματίων των 75 κλινών στη θέση Άγιος Γεώργιος του δήμου Αντιπάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.

– Το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης «SoCal Ventures», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 9 δωματίων των 27 κλινών στον δήμο Αντιπάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 835.429,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 791.267,40 ευρώ.

bluestarferries

goldenstarferries