Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Πάρου, μετά από μια συντονισμένη ομαδική προσπάθεια, κατάφερε να γίνει ένα από τα λίγα σχολεία πανελλαδικά με διαπίστευση Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι για σειρά ετών θα μπορεί να πραγματοποιεί συστηματικά και πιο εύκολα προγράμματα κινητικότητας Erasmus

Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να οργανώνει τρία προγράμματα Erasmus για το εξωτερικό, για κάθε ένα από τα προσεχή σχολικά έτη, μέχρι και το σχολικό έτος 2027-2028. Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές και ένα για τους εκπαιδευτικούς του.

bluestarferries

goldenstarferries