Ξεκίνησαν από σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου -και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 31 Αυγούστου- οι θερινές εκπτώσεις για τα καταστήματα, με τους επαγγελματίες να έχουν βάλει στόχο καλύτερο τζίρο από τον περσινό.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές, θα πρέπει να γνωρίζουν, σε σχέση με τα δικαιώματά τους όσον αφορά στην εκπτωτική περίοδο, τα εξής: Καταρχάς, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή μείωσης τιμής.
Κάθε ανακοίνωση του επιχειρηματία ότι έχει ελαττώσει την τιμή για ένα προϊόν μπορεί να έχει την εξής μορφή:
α) Είτε ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση»
β) Είτε συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»
γ) Είτε αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής, μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ 100 ευρώ».
Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.
Όταν η τιμή μειώνεται, προοδευτικά, κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

bluestarferries

goldenstarferries