Ο δήμος Πάρου -με ανακοίνωσή του- ενημερώνει τους δημότες του ότι ξεκίνησε η δυνατότητα να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε αυτούς, μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον gov.gr και συγκεκριμένα μέσα από τις ψηφιακές θυρίδες του gov.gr. Έτσι, εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας του δημότη με τον δήμο, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα γενιά ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι τρεις βασικές λειτουργίες που προσφέρουν οι θυρίδες του δήμου στο gov.gr:

 • Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του δήμου Πάρου χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς.
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των δήμων και παρέχονται από το gov.gr.
 • Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με πρώτη υπηρεσία τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του gov.gr απευθείας στους πολίτες είναι:

 • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης.
 • Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας.
 • Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 • Έκδοση ληξιαρχικής Θανάτου.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στο πλαίσιο της ένταξης του δήμου Πάρου στις θυρίδες του gov.gr, ο δήμαρχος, Κώστας Μπιζάς, σε σχετική δήλωση του αναφέρει:
«Είναι πλέον κοινώς παραδεκτό  ότι το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό κάθε Δήμου. Με την ένταξη του Δήμου μας στο gov.gr, ο Δήμος Πάρου έχει πλέον τη δυνατότητα να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες του, μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον των Θυρίδων του gov.gr. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της επικοινωνίας μέσα από ψηφιακές Θυρίδες είναι η επιτάχυνση και η απλοποίηση, καθώς οι πολίτες πλέον θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματός τους από την αίτηση μέχρι τη διεκπεραίωσή του. Για εμάς ο ακρογωνιαίος λίθος της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου μας είναι η ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του. Σεβόμαστε τους εργαζόμενους, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συχνά υπό αντίξοες συνθήκες. Σεβόμαστε και τους πολίτες του νησιού μας που δικαιούνται να διεκδικούν ποιοτικές υπηρεσίες από τη Δημοτική Αρχή. Κύριο μέλημα μας είναι η περεταίρω αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων προς όφελος των πολιτών, τα οποία ταυτόχρονα θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης εξυπηρέτησης».