Στη διάθεση των καταναλωτών ενέργειας τίθεται από την 1η Φεβρουαρίου ο ενεργειακός διαμεσολαβητής για διαφορές με προμηθευτές και διαχειριστές δικτύων που αφορούν μεταξύ άλλων αμφισβήτηση του λογαριασμού ή του ύψους της κατανάλωσης, τον τρόπο διακανονισμού οφειλών, ασάφεια στις χρεώσεις, προβληματική ενημέρωση, κ.α.

Ο διαμεσολαβητής αποτελεί συνέχεια του εργαλείου «myrae.gr», όπου μπορούν να καταφεύγουν οι καταναλωτές για καταγγελίες και παράπονα. Δηλαδή, αν ο καταναλωτής απορρίψει την απάντηση της εταιρείας τότε μπορεί να προσφύγει στον διαμεσολαβητή, ο οποίος εξετάζει την υπόθεση και προτείνει (χωρίς να μπορεί να επιβάλει) λύση την οποία τα δύο μέρη έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν η να απορρίψουν.

Σημειώνεται ότι, η υπηρεσία απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για διαφορές με προμηθευτές και διαχειριστές δικτύων διανομής και παρέχεται δωρεάν.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets