Η κρίση του στεγαστικού προβλήματος στην Πάρο, δεν «χτυπάει» μόνο τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι για να μείνουν, αλλά πλέον το πρόβλημα μετατίθεται και στις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού. Έτσι, αγωνιώδης είναι η προσπάθεια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ανεύρεση χώρου για τη μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου και εξεύρεσης κτιρίου ικανού να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Για τον παραπάνω λόγο η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων προχωρά σε επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 275 τ.μ., δηλαδή, μικτή επιφάνεια 238 τ.μ για γραφειακούς χώρους και 37 τ.μ για αποθηκευτικούς χώρους (οι δεύτεροι εκ των οποίων μπορούν να είναι και υπόγειοι) μετά στεγασμένων ή μη χώρων στάθμευσης δύο τουλάχιστον αυτοκινήτων, εφόσον είναι εφικτό. Το ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επίσης, το ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο και να βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλης ή σε απόσταση τέτοια ώστε να είναι προσβάσιμο από τους πολίτες μέσω Δημοσίας – Δημοτικής συγκοινωνίας και σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους. Ακόμα, το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος είναι 2.300 ευρώ και η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και λήγει μετά πάροδο 12 ετών. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30 έως 13:30 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων. Επίσης, σημειώνεται ότι, η δημοπρασία για το ακίνητο που χρειάζεται η Αστυνομία έχει κοινοποιηθεί τόσο στον δήμο Πάρου, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets