Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2023, ανακοινώνεται ότι:

Σχετικά με τις δράσεις, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης των δράσεων σε ειδική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ – Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους (μέσω gov.gr με κωδικό Taxisnet) ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου που λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορέας υποβοήθησης υποβολής αιτήσεων στην ειδική εφαρμογή και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους ενδιαφερόμενους, έως 30 Ιουνίου 2023.

Δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών):
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης άνω των 20 κυψελών, εφόσον έχουν δηλώσει τις κατεχόμενες κυψέλες τους και προσκομίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με ημερομηνία έως 30/6/2023. Ενισχύεται η αγορά νέων κυψελών σε ποσοστό έως 10% του αριθμού των κατεχομένων κυψελών και νέων κινητών βάσεων σε ποσοστό έως 20% των κατεχομένων κυψελών.

Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις κυψελών):
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» σύμφωνα με τη βεβαίωση εγγραφής του ΜΑΑΕ, με ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής τους οικογενειακής γεωργικής παραγωγής να είναι 5.000 ευρώ και ενεργό ΚΑΔ που αφορά τη μελισσοκομία, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών, έχουν δηλώσει τις κατεχόμενες κυψέλες τους, μετακινούν τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που δήλωσαν κατά την τρέχουσα περίοδο, σε απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων. Τα σχετικά παραστατικά που δηλώνουν την μετακίνηση των μελισσοσμηνών, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και 30/6/2023, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά να αναρτηθούν το αργότερο έως 30/6/2023 στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥπΑΑΤ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 22810 98833, e-mail: daoktfzp@5118.syzefxis.gov.gr), στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου (τηλ. 22430 59059, e-mail: klimis1@gmail.com).
bluestarferries

goldenstarferries