Αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, στη μοριοδότηση, στις αιτούμενες εκτάσεις φέρνει η νέα υπουργική απόφαση για τις άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2024. Η απόφαση προβλέπει εκτός των άλλων ότι κατ’ εξαίρεση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2024, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέχρι και την 26η Απριλίου 2024.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) και γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση επέρχεται στα εξής:

  • Στη μοριοδότηση του κριτηρίου Δ. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το οποίο την υψηλότερη βαθμολόγηση (0,30), λαμβάνει η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος όταν είναι μεγαλύτερη των 20 στρ. έως και 50 στρέμματα, εκτός από τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου στις οποίες τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση, λαμβάνει το εύρος των εκτάσεων από 3 έως 10 στρέμματα.
  • Προστίθεται το κριτήριο Ε. Μέλος συλλογικού φορέα, ήτοι οινοποιητικού συνεταιρισμού/αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών/αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα, το οποίο βαθμολογείται με 0,15 μόρια με σύνολο τη μονάδα.
  • Η Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται στα 3 στρέμματα, εκτός των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, για τις οποίες η Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται στο 1 στρέμμα.
  • Η κατανομή των εκτάσεων στην περίπτωση μη απορρόφησης των δικαιούμενων εκτάσεων (1%) από μια Περιφέρεια, θα διανέμεται στις υπόλοιπες με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος της κάθε Περιφέρειας κατ’ έτος, που προκύπτει από το υπερβάλλον πλήθος των επιλέξιμων αιτημάτων, σε στρέμματα.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας των αιτούντων που κατατάσσονται τελευταίοι, καταργείται η αναλογική κατανομή μικρότερων από τις αιτηθείσες εκτάσεις και η προτεραιότητα παρέχεται στους αιτούντες μεταξύ των 20 στρ έως και 50 στρέμματα, ή από 3 έως 10 στρέμματα για τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.