Στην τελευταία του συνεδρίαση, το Σωματείο Εργαζομένων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πάρου – Αντιπάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), συζήτησε το θέμα της στατικότητας του δημαρχείου Πάρου και αποφάσισε ομόφωνα να συνταχθεί έκθεση σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης του κτιρίου και κατ’ επέκταση της στατικότητάς του, με σκοπό την ασφάλεια όλων των εργαζόμενων και πολιτών. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά των υπηρεσιών προκειμένου να επισκευαστεί και εκσυγχρονιστεί το κτίριο.

Το Σωματείο στη δημόσια τοποθέτησή του για το θέμα, αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι για το Δημαρχείο Παροικιάς έχε εκπονηθεί η μελέτη «Στατική αποκατάσταση Δημαρχείου». Στο 1ο στάδιο αφορούσε στον καθορισμό και εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών, στην αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και τη δημιουργία σχεδίων ξυλότυπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου. Το 2ο στάδιο αφορούσε την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του φορέα, με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας αυτού. Κατά την εκτέλεση αυτού τους σταδίου διαπιστώθηκε ότι το κτίριο δεν έχει την επιθυμητή Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού Β1 κατά τον πίνακα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ και ως εκ τούτου θα έπρεπε να εκπονηθούν και τα στάδια 3 & 4 της μελέτης που αφορούσαν τη σύνταξη μελέτης στατικής ενίσχυσης. Τα παραπάνω στάδια είχαν προβλεφθεί διότι το πιθανότερο θεωρούνταν ότι θα απαιτούνταν καθώς τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί για υποπολλαπλάσια σεισμική δύναμη συγκριτικά με την αντίστοιχη που προβλέπει το τρέχων κανονιστικό πλαίσιο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΝ1998-1 ενώ υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα ενανθράκωσης ιδιαίτερα στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου.
Στη φάση 3 & 4 εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης (της στατικής ενίσχυσης) ώστε να είναι εφικτή η στατική ενίσχυση του κτιρίου για να καλύπτει αυτό την επιθυμητή Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού Β1 κατά τον πίνακα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κατά την εκπόνηση του τελικού σταδίου της μελέτης διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις στο κτίριο στα πλαίσια της στατικής ενίσχυσης αυτού (π.χ. προσθήκη τοιχείων για αύξηση της ακαμψίας) με αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επειδή ο εξοπλισμός αυτός είναι ήδη απαρχαιωμένος και εμφανίζει συχνά βλάβες (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση) είναι προφανές ότι δε συμφέρει οικονομοτεχνικά η τοπική αποκατάσταση των σημαντικών ζημιών του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού αλλά η εκ νέου τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα θα πρέπει να αναβαθμισθεί ενεργειακά το κτίριο καθώς σε αντίθετη περίπτωση όχι μόνο δε θα είναι δυνατή η εύρεση εργαλείου χρηματοδότησης αλλά πιθανόν ούτε η έκδοση της οικοδομικής άδειας επισκευής.
Ως εκ τούτου έχει ανατεθεί από το Δήμο Πάρου η εκπόνηση και Η/Μ μελέτης για το δημαρχείο (αναμένεται η ολοκλήρωση της έως 02-05-2023) ώστε να γίνει συνολική και πλήρης ανακαίνιση αυτού ώστε να προκύψει ένα σύγχρονο κτίριο που θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις.
Επειδή το κτίριο δεν έχει την επιθυμητή Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού Β1 κατά τον πίνακα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ και επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών ενίσχυσης – αναβάθμισης δε θα είναι δυνατή η λειτουργία του κτιρίου, κρίνεται κατά την άποψή μας αναγκαία, η αναζήτηση νέου κτιρίου (ή κτιρίων) στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.
Επειδή, λοιπόν, για μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα ο άνθρωπος και η ζωή, προϋπόθεση ύπαρξης των οποίων είναι η ασφάλεια, αποφασίσαμε για άλλη μια φορά να δημοσιοποιήσουμε το τόσο σοβαρό θέμα της στατικότητας του Δημαρχείου. Σημειώνουμε ότι το πρώτο έγγραφο που κατατέθηκε από τους εργαζόμενους του Δήμου μας για το θέμα ήταν το 2000. Άρα κανείς δε νομιμοποιείται να ομιλεί για άγνοια…
Επειδή είναι νωπή η μνήμη μας από τον άδικο θάνατο 64 ανθρώπων γιατί διαχρονικά οι Ελληνικές κυβερνήσεις βάζουν πιο πάνω από τον άνθρωπο το χρήμα, γιατί ποτέ δεν άκουσαν τις κραυγές αγωνίας των εργαζομένων, γιατί ποτέ δεν έδωσαν προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί ποτέ δε φρόντισαν να στελεχώσουν επαρκώς τις δημόσιες υπηρεσίες απαξιώνοντάς τες, θεωρούμε ότι το ατύχημα των Τεμπών ήταν ένα νομοτελειακό έγκλημα.
Για να μην αποδειχθούμε, λοιπόν, κι εμείς Κασσάνδρες ασχοληθείτε επιτέλους με το πρόβλημα που επισημαίνουμε από το 2020. Δείτε τις μελέτες και πράξτε. Αποφασίστε με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη ζωή.