Με ανακοίνωσή του, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «PAWS – Paros Animal Welfare Society», ενημερώνει ότι από 10 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Μαράθι, λόγω αδυναμίας του δήμου Πάρου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις…

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Από 10/09/2023 και μέχρι νεοτέρας, αναστέλλεται η λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Μαράθι, λόγω αδυναμίας του Δήμου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, για τα 90 περίπου αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται σήμερα και είναι τσιπαρισμένα στο όνομα του Δήμου!
Καλούμε όσους από 10/09 μπορούν να φιλοξενήσουν κάποια από τα ζωάκια μας, να μας γράψουν στο inbox διότι τα υπόλοιπα θα αναγκαστούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα στους δρόμους της Πάρου.
Δυστυχώς, εδώ και 9 χρόνια και παρόλες τις πιέσεις μας με τις αντίστοιχες πάντα ανεκπλήρωτες διαβεβαιώσεις και από τον ίδιο το Δήμαρχο, το καταφύγιό μας το λειτουργούμε αποκλειστικά με δωρεές και κάποιες χορηγίες. Ο Δήμος που σύμφωνα με τον Νόμο (4830/21) έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για τα αδέσποτα της Πάρου, είναι παντελώς απών!!!
».

«From 10/09/2023 and until further notice, the operation of the shelter for stray animals in Marathi is suspended, due to the inability of the Municipality to fulfill its financial obligations, for the approximately 90 stray animals that are housed today and are chipped in the name of the Municipality!
We invite those from 10/09 who can host some of our animals, to write to us in the inbox because the rest will be forced to leave them free on the streets of Paros.
Unfortunately, for 9 years and despite our pressures and the corresponding unfulfilled assurances from the Mayor himself, we have been operating our shelter exclusively with donations and some sponsorships. The Municipality, which according to the Law (4830/21) has the responsibility and authority for the homeless companion pets of Paros, is completely absent!!!
».