Με ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου προσκαλεί όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.), αναφέροντας τα εξής:

«H εκπόνηση της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πάρου, αποτελεί ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των απαραίτητων μελετών και αφετέρου, συμμετοχικές διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και κοινωνικής διαβούλευσης, οι οποίες θα διασφαλίσουν το Δημοκρατικό προγραμματισμό σε τοπικό επίπεδο. Κοινός μας στόχος το υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες, ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού μας. Να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου καθώς και των διαθέσιμων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη διαμόρφωση της πλέον αποδεκτής και βιώσιμης πρότασης χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του νησιού μας.
Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της εν λόγω μελέτης για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου Πάρου, καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για την νέα χωροταξική ανάπτυξη και οργάνωση της Πάρου στο e-mail του Δήμου: tpsparou@paros.gr.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15-03-2024».