Με ανακοίνωση ο δήμος Πάρου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 07:00 έως τις 14:00, θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», η οποία θα είναι κλειστή λόγω πραγματοποίησης εργασιών καθαρισμού των φρεατίων.