Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κύκλος», με ανακοίνωσή της για τις γνωστοποιήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, ενημερώνει τα μέλη της για τα παρακάτω:

«Αν είστε κάτοχοι “Ειδικού Σήματος Λειτουργίας” Τουριστικού καταλύματος ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, τότε πρέπει μέχρι 31/12/2023 να υποβάλλετε Γνωστοποίηση, διότι σύμφωνα με τον N.5061, ΦΕΚ Α 179/31.10.2023, Άρθρο 10 , δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας: notifybusiness.gov.gr.
Επιλογή σας είναι, αν το κατάλυμα σας θα έχει κατηγορία “κλειδιών” ή όχι. Αν η Γνωστοποίηση (είτε είναι παλιά, είτε νέα) αναφέρει ότι το κατάλυμά σας έχει κατηγορία “κλειδιών”, τότε απαιτείται να συνοδεύεται από Πιστοποίηση διαπιστευμένου ιδιωτικού φορέα ή μηχανικού. Αν η Γνωστοποίηση αναφέρει ότι το κατάλυμά σας ΔΕΝ έχει κατηγορία “κλειδιών”, τότε δεν απαιτείται Πιστοποίηση. Επιλογή κατηγορίας και πιστοποίηση, μπορεί να γίνει όποτε και αν το αποφασίσετε.
Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλές Γνωστοποιήσεις υποβάλλονται χωρίς να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένες, σας συστήνουμε προσοχή, καθότι προβλέπονται ποινές / πρόστιμα για τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Διαβάστε καλά τις οδηγίες του Υπουργείου και εφαρμόστε τις επακριβώς.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Σύλλογο σας».

bluestarferries

goldenstarferries